Quảng cáo Facebook Ads

Quảng cáo Facebook Ads

Remarketing hay còn gọi là tiếp thị lại là chiến dịch chạy quảng cáo rất thường được các doanh nghiệp sử dụng vì nó hướng đến tất cả người dùng chắc chắn có nhu cầu về lĩnh vực của bạn.

Leave a Reply